2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı

Sektörümüzün tüm kesimlerince kabul gören ancak uzayan izin süreçleri noktasında zaman içerisinde yatırımcıyı zor durumda bırakan 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

12 Eylül 2018 tarihli 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılan Başbakanlık Genelgesi’nin ardından yeni dönemde izin süreçleri; Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yürütülecek.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin tam metnini haber ekinde görebilirsiniz.

20180912-12