7164 Maden Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7164 Sayılı “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. İlgili kanun metnine ekte bilgilerinize sunarız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-6.htm