Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün birleştiğine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştiğine dair Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) 09.07.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ne ait madde 118'dir. İlgili değişikliği haber linkinde bilgilerinize sunarız. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx

http://213.14.3.44/20180709_1/20180709M3-1.pdf