Maden İşleri Genel Müdürlüğü Maden Mevzuatı Uygulama Yönergesi

Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü ( MİGEM )bünyesinde daha önce yayımlanmış olan "İç Genelgeler, Komisyon Kararı ve Genel Müdürlük Olurları" birleştirilerek oluşturulan "Maden Mevzuatı Uygulama Yönergesi" yayımlanmıştır.

MiGEM-Uygulama-Esaslari-ic Genelge