Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 165 adet II. grup, 1 adet I(b) grubu, 5 adet II(b) grubu, 2 adet III. grup ve 244 adet IV. grup olmak üzere toplam 417 adet maden sahası  Maden Kanununun 30.uncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. Ayrıntılı bilgiye ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

20190206-3-3