"Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" kuruldu

Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2018 tarihli sayısında, ''Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)'' yayımlandı. 

Yayımlanan 4 no'lu kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını ekte ilginize sunarız. 

Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü (MAPEG)