Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler komisyonu toplandı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI ile “Madencilik Şûrası” konusunda yapılan görüşmede, Sn. Bakan Yardımcısının, Şûra öncesinde bir “Madencilik Çalıştayı” düzenlenerek, Şûra’da görüşülecek konuların belirlenmesi yönünde bir öneri gelmiştir. Çalıştay’ın bakanlık, sivil toplum ile kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin katılımı ile 20 Kasım 2019 tarihinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sadrettin Alpan salonunda gerçekleştirilmesi ve Çalıştay gündemi ile ilgili olarak sivil toplum ve kamu kuruluşlarınca komisyonların kurulması kararı alındı. 

Bu karar kapsamında oluşturulan “Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler” komisyonu ilk toplantısını 18 Ekim Cuma günü Dernek binamızda gerçekleştirdi.

Toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali EMİROĞLU ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Barış ERDEM katıldı.