Madencilik Sektörü STK ve Birlik Başkanları bir araya geldi

Başkanlar Madencilik Sektöründe izin süreçlerinin hızlanma ve iyileşmesi ile sektörde ciddi bir büyüme ivmesi yakalanacağına inanıyor.

Madencilik Sektörünü oluşturan Birlik ve STK'lardan TMD Başkanı Ali Emiroğlu, AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ÇAMAD Başkanı Mehmet Naci Tülek, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, İMİB Başkanı Aydın Dinçer,  TÜMMER Başkanı Raif Türk İstanbul'da bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. 

Sorunların ana başlıklarla şu şekilde sıralandı

-          Maden İşletmeleri için alınması gereken izinlerin süreçlerindeki ciddi gecikmelerden dolayı çalışma sezonunun kaçırılması;

-          Madenciler 7061 sayılı yasayla getirilen orman izinleri bedellerindeki  indirimleri ile ilgili çıkarılan yönetmeliğin uygulamaya konulmamış olması sebebiyle yüksek bedel ödemeye devam etmeleri;

-          İzin dosyalarının yeni hükümet sisteminde ele alınmayı beklemesi nedeni ile henüz OGM tarafından sonuçlandırılamaması, seçimler öncesi Bakanlık-Başbakanlık onayına gönderilen izin dosyalarının da onayının henüz gelmemesi.

Başkanlar yaz sezonunun madencilerin en çok üretim, hazırlık ve arama yapabildikleri bir dönem olmasına rağmen gerekli olan izinler alınamadığı  için  bu sahalara girilemediğini ve bu nedenle önümüzdeki dönemlerde yapılacak arama ve üretimlerin de  tehlikeye girdiğini belirttiler.

Bu sürecin doğal sonucu olarak üretimle birlikte ihracatta azalmanın devam ettiğini söyleyen Başkanlar, sektörün 2013 ihracat seviyesine hala ulaşamadığının altını çizdiler.

Madencilik Sektörü STK Başkanları tarafından yaşanan sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ve görüşlerini iletmek  amacıyla   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'den, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir  Pakdemirli'den   randevu talep edildi.