"Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı" Antalya'da düzenlendi

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi Çalıştayının ikincisi kamu ve özel sektör temsilcileri ve üniversitelerin öğretim üyelerinin katılımıyla 19 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Mithat CANSIZ gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ikinci çalıştay kapsamında MAPEG Doğaltaş Mermer Daire Başkanı Sn. Mümin AYDIN ve Sn. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL moderatörlüğünde, mermer artıklarının agrega, çimento, cam, seramik ve plastik sektörleri başta olmak üzere değerlendirilebileceği 10 ana sektör ile birlikte artık mevzuatı, teşvik ve desteklerin neler olabileceğinin belirlenebilmesi için farklı disiplinlerdeki katılımcılarla oluşturulan 12 grubun ilk çalıştayda yürütmüş olduğu çalışma ve raporlar katılımcılarla sunum olarak paylaşıldı. Sunumlar sonrasında soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek ortak noktalar belirlendi.

Çalıştay programının sonunda, MAPEG Genel Müdür Vekili Sayın Mehmet BIÇKICI bu çalışmanın çok değerli olduğunu ve tüm fikirlerin önemli olduğunu vurgulaması üzerine çalışma gruplarının ve katılımcıların fikir birliği ile sunmuş oldukları beklenti ve önerileri toplanarak değerlendirilmesine ve rapor olarak paylaşılmasına karar verildi.