TMD Çevre Birimi toplantısı yapıldı

TMD – Çevre Birimi Toplantısını, 2 Mayıs Perşembe günü aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Dernek binamızda yapıldı.

Gündem maddeleri;

• 19.04.2019  Tarih ve  30750 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• 02.04.2019 Tarihli ÇED Genelgesi

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14-17 Nisan ÇED Çalıştayı Özet Bilgilendirme

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KSTK Kapanış Toplantısı Özet Bilgilendirmesi

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EKÖK Çalıştay  Notları