Önemli duyuru! ruhsat sahiplerinin dikkatine

01.01.2019 tarihinden itibaren MAPEG'e yapılacak olan talep ve beyanlar e-Maden üzerinden yapılacaktır. Ruhsat Sahipleri, Rödövans Hakkı Sahipleri ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler MAPEG'e yapacakları talep ve beyanları elektronik ortamda yapmaları için noter kanalıyla yetkilendirecekleri kişilerin noter onaylı belgelerini en geç 26.12.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar KEP üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Belge asılları ise elden veya posta yolu ile en kısa sürede MAPEG’e teslim edilmelidir.

Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.