TMD Krom Çalıştayı düzenliyor

1948 yılında kurulan ve o zamanlar uhdesinde Krom Müstahsilleri Cemiyetini de barındıran Derneğimiz 8 Temmuz 2017 saat 14.00’te The Marmara Taksim Otelde “Krom Çalıştayı” düzenleyecektir. 

13.30 - 14.00 Kayıt
14.00 - 14.15 Açılış Konuşması Atılgan SÖKMEN TMD Yön. Kurulu Başkanı
14.15 - 15.35 1. Oturum
Dünya ve Türkiye Krom- Ferrokrom Sektörü Genel Görünüm Levent YENER TMD
G. Afrika UG2 Krom Konsantresi Güncel Üretimi ve Gelecek Perspektifi Michael LILLJA TÜRK MAADİN
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne Krom İhracatı, Mevcut Durum ve
Karşılaşılan Sorunlar, Çin’e İhracata Genel Bakış
Cenk YILMAZ EKİN MADEN
Ferrokrom-Paslanmaz Çelik ve Türkiye Krom Madenciliğinin Perspektifleri Yaşar ÖZDİREK ETİ KROM
15.35 - 15.50 Kahve Arası
15.50 - 17.10 2. Oturum
Türkiye Paslanmaz Çelik Sektörü Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifi Fatih KÖKSAL PASDER
Ferrokrom Üretimi ve Türkiye Elektrik Sektörü Gelecek Tasavvuru Emin BİLEN 2M END.TES.MADENCİLİK
AC/DC Teknolojisi ile Türkiye Kromlarından Ferrokrom Üretim İmkânları Fevzi DURUNESİL OUTOTEC
Krom Madenciliğimizde Paradigma Değişiklik İhtiyacı
(Somut Aksiyon Plan Önerileri)
Ömer Faruk YAVUZ TOROS FERROKROM
17.10 - 17.25 Kahve Arası
17.25 - 19.00 Söz Katılımcıların