Afgan Maden ve Petrol Bakanlığı Müsteşar ve Üst Düzey Yöneticileri Madencilik Sektörümüzün Yetkilile

23 Ağustos 2016 – İTÜ Maden Fakültesi, Ayazağa

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve Freiburg Üniversitesi’nin katkıları ve GİZ’in sponsorluğunda 29 Afgan maden müfettişinin iki aylık eğitimin bir halkası olan bu toplantıya Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen ile Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Sarkuysan, Akdağ Madencilik, Hüseyin Akarçeşme ve bölüm öğretim üyeleri katıldı.

Afganistan’da madencilik sırasında oluşacak emniyet sorunları, devlet payı, riskler, ruhsat izinleri ve rezervler konuşuldu.

Afganistan’ın çok zengin yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ortak amaçtı.