"Sorumlu Madencilik İçin İnisiyatif Aldık"

"Madenlerin Diğer Sektörlere Etkileri ve Gelecek Projeksiyonu" başlıklı online etkinlikte konuşan Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, sorumlu madenciliği; ‘insanı ve çevreyi önceleyen, toplumla barışık, yerel bölgeyi geliştiren bir madencilik anlayışı’ olarak gördüklerini belirterek, sorumlu madencilik kültürünün sektörde yaygınlaşması amacıyla bir inisiyatif başlattıklarını söyledi. 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) işbirliğinde "Madenlerin Diğer Sektörlere Etkileri ve Gelecek Projeksiyonu" başlıklı toplantı 25 Şubat 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, madencilik ile tarımın birlikte geliştirilmesinin gıda güvenliği açısından fevkalade önemli olduğuna dikkat çekti ve "Tarım ve maden hayattır. Tarım makinalarından gübreye kadar her şey madenlerden yapılıyor" dedi. Emiroğlu, madenciler ve toplumun her zaman birlikte yaşamak zorunda olduğunu belirterek,¬¬ "Sanayi ve fabrikalar için önemli olan hammaddeleri nasıl çıkaracağız? Doğaya, topluma ve insana saygılı olarak bu sektörü nasıl yürüteceğiz? İşte bu konularda son dönemlerde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sorumlu madencilik konusunda faaliyetlerimizi daha da artırdık" dedi. 

“Sorumlu madencilik çalışmalarımızı dört başlıkta yürütüyoruz”

Emiroğlu, sorumlu madencilik kültürünün sektörde yaygınlaşması amacıyla bir inisiyatif başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda geliştirdikleri 'Sorumlu Madencilik İnisiyatifi' olarak sorumlu madencilik çalışmalarını dört ana başlık altında topladıklarını vurgulayan Emiroğlu, ‘sağlık ve güvenlik’, ‘doğa ve ekosistem’, ‘sosyal diyalog ve yerel kalkınma’ ile ‘iş etiği ve şeffaflık’ başlıkları altında şekillenecek çalışmalar için akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturduklarını dile getirdi. Emiroğlu, "Sorumlu madenciliği; insanı ve çevreyi önceleyen, toplumla barışık, yerel bölgeyi geliştiren bir madencilik anlayışı olarak özetliyoruz" bilgisini verdi.

“Madenler ekonominin vazgeçilmez unsuru”

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de, hayatta ihtiyaç duyulan ürünlerin üretiminde en az bir maden çeşidinin bulunduğunu ve özellikle tarımla birlikte madenciliğin ekonomide önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. Madenlerin ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Dinçer, "İhtiyaçları karşılamak, geleceğe yatırım yapmak ve dışa bağımlılığı azaltmak adına madenlerimiz büyük önem taşıyor. Günün şartlarına göre endüstriyel mineraller, metalik madenler ve doğal taş alanında yerel kaynaklarımızı en iyi şekilde işlemeyi hedefliyoruz" dedi. 

“Sürdürülebilir milli madenciliğin temel taşı ülkenin maden meselesini çözmek”

Sektörde¬¬ üretime ve istihdama katkı yapmak ve dünyada rekabet edebilecek düzeye gelerek Türk madenciliğini hak ettiği yere taşıma gayretinde olduklarını dile getiren Dinçer, "Sürdürülebilir milli madenciliğin temel taşı ülkenin maden meselesini çözmek, iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak. Bu bilinçle 16 sivil toplum kuruluşu olarak bir maden platformu oluşturduk" diye konuştu. Sanayi ve tarımda madenciliğin hammadde olarak ciddi potansiyel taşıdığını belirten Dinçer, yabancı kaynaklı madene olan ihtiyacı en aza indirip yerel kaynakları harekete geçirdiklerini, ithal ikame ve ihracat için seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Türkiye'de çıkarılan madenlerin endüstriyel mineraller, metalik madenler ve doğal taşlar olarak üç gruba ayrıldığını ve Türkiye'nin ihracatına bu yönüyle de katkı sağlandığını belirten Dinçer, bu üç grupta Türkiye'deki sanayi fabrikalarını besleyen hammaddeler üretildiğini kaydetti. Enflasyon, savaş ve günün ekonomik şartlarına göre yeni bir duruş sergilediklerine vurgu yapan Aydın Dinçer, "Sektörde istihdama katkı yapmak ve dünyada rekabet edebilecek noktaya gelerek yabancı kaynaklı madenlere, hammaddelere olan ihtiyacı minimum seviyeye indirmek ve ithalatı azaltmak, hatta ihracatı artırmak için kendi yerel kaynaklarımızı en iyi şekilde işlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 

“Millileşmede sektörümüz için madencilik çok önemli”

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Başkanı Senur Akın Biçer ise, özellikle küçük ev aletlerinde kullanılan ana hammaddelerin madenlerden elde edildiğini belirtti. Senur Biçer, "Sektör olarak hayati önem taşıyan bakır tel ve alüminyum kullanıyoruz. Çin, bakır açısından dünyanın en büyük rezervini oluşturuyor. Türkiye'de maden açısından çok iyi bir potansiyelimiz var. Millileşmede sektörümüz için madencilik çok önemli" ifadelerini kullandı.