TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ

İstiklal Cad. Tunca Apt. No: 245/1
Beyoğlu / İstanbul - Türkiye

İLETİŞİM

Tel: +90 (212) 245 15 03

Fax: +90 (212) 293 83 55

İletişime Geçin

Harita

Linkler

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources
Tıklayınız

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry
Tıklayınız

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology
Tıklayınız

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance
Tıklayınız

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mining and Petroleum Affairs
Tıklayınız
Maden Mühendisleri Odası
Chamber Of Mining Engineers
Tıklayınız

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mineral Research and Exploration
Tıklayınız

Jeoloji Mühendisleri Odası
Chamber Of Geological Engineers
Tıklayınız

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Petroleum Pipeline Corporation
Tıklayınız

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
T.C. Presidential Strategy and Budget Directorate
Tıklayınız

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

ITU Department Of Mining Engineering

Tıklayınız


ODTU Maden Mühendisliği Bölümü
METU Department Of Mining Engineering
Tıklayınız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Disaster and Emergency Management Authority
Tıklayınız
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate Of State Meteorological Services
Tıklayınız

Karayolları Genel Müdürlüğü
General Directorate Of Highways
Tıklayınız

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate Of State Waterworks
Tıklayınız
Top