24. Çevre Birimi toplantısı yapıldı

24. Çevre Birimi toplantısı Dernek binamızda yapıldı. Toplantıda görüşülen konular:

  1. 12.07.2019 Tarihinde yayınlanan "Sıfır Atık" yönetmeliği,
  2. 08.07.2019 Tarihinde yayınlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesinde"  değişiklik yönetmeliği,
  3. 30.07.2019 Tarihinde yayınlanan "Çevre Yönetim Hizmetleri" hakkında yönetmelik,
  4. Madencilik faaliyetlerini kısıtlayan 3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında  Kanunun" yurtdışı uygulamaları da dikkate alınarak  revize edilmesi,
  5. Arıtma tesislerinde çalışacak personellere ilişkin tebliğ,
  6. "Maden Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi" kapsamında çalışmalar,
  7. "Minamata Sözleşmesi" kapanış toplantısı.