TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ

İstiklal Cad. Tunca Apt. No: 233-1/1
Beyoğlu 34420 İstanbul - Türkiye

CONTACT

+90 (212) 245 15 03

+90 (212) 293 83 55

Communicate

Map

Linkler

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources
Click Here
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Republic Of Turkey Ministry of Environment and Forestry
Click Here
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Republic of Turkey - Ministry of Industry and Trade
Click Here
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Turkish Treasury
Click Here
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mining Affairs
Click Here
Maden Mühendisleri Odası
Chamber Of Mining Engineers Of Turkey
Click Here
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
General Directorate of Mineral Research and Exploration
Click Here
Türkiye Elektrik Dağtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
General Directorate of National Electricity Distribution A.S.
Click Here
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
General Directorate of National Electricity Production A.S.
Click Here
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Petroleum Pipeline Corporation
Click Here
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
T.C. Prime Ministry State Planning Organization
Click Here
ODTU Maden Mühendisliği
METU Department Of Mining Engineering
Click Here
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Hacettepe University Department Of Mining Engineering
Click Here
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate Of State Meteorological Services
Click Here
Karayolları Genel Müdürlüğü
General Directorate Of Highways
Click Here
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi
Enterprise of State Railways
Click Here
Top