TMD 5. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Derneğimizin rutin faaliyetlerinden biri olan ve üyelerimizle bir araya geldiğimiz Danışma Kurulu toplantısını Covid-19 salgını nedeniyle fiilen gerçekleştirilmediğinden video konferans yöntemiyle yapıldı.

Üyelerimizin birbiriyle temasına imkan vermek, sektörümüzün güncel konularını istişare etmek ve Derneğimizin faaliyetlerine yön vermek amacıyla Danışma Kurulu toplantısı 9 Ekim 2020 tarihinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali EMİROĞLU’nun açılış konuşmasının ardından Genel Sekreter Dr. Ercan BALCI Dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dernek Çevre Komisyonu çalışmaları hakkında Dr. Caner ZANBAK, İSG Komisyonu hakkında Göksel ALPASLAN ve Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmaları hakkında Dr. Y. Suha NİZAMOĞLU bilgilendirme yaptı. 

Yönetim Kurulu Üyesi Barış B. ÜNVER ve Danışman Yüksel CANKURTARAN yeni maden kanunuyla ilgili gelişmeleri anlattılar. 

Toplantı Üye görüşlerinin alınması ve soru cevapların ardından sona erdi.