Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmak için MYK denetimi yapıldı

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olmak hayli uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç sınav yapma sistemini kurmayı, teorik ve uygulama sınav yapma sistemini, işletmeleri ikna edip, defalarca yerinde prova yapmayı, sistem komitelerine ve sınav yapmaya uygun kişileri bulmayı ve bunların eğitimlerini sağlamayı ve daha bir çok ayrıntıyı içermektedir.

Sistem kurulduktan sonra sıra TÜRKAK’tan akredite olup 17024 kalite belgesini almaya sıra gelir. Bu akreditasyonun, ofisde, uzun bir belge denetim, düzenleme ve kabul işlemleri bulunmaktadır. TÜRKAK ayrıca uzman denetçileri eliyle yine işletmelerde, teorik ve uygulama (performans) sınavlarını da denetlemekte, bu işlemlerle ilgili düzeltmelerini yaptırmaktadır. 

Teorik sınav uygulaması sistem olarak her yeterlilik için aynı olsa da ne TÜRKAK ne MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) bir teorik sınav uygulamasını görüp akreditasyonu vermeye rıza göstermemektedir. Belki sınav yapma sisteminin ve sınav yapan personelin (değerlendirici, sınav sorumlusu) birer kere denetlenmesi yeterli olurdu.

TÜRKAK denetimi tamamlandıktan sonra sürecin tamamını bir kere de MYK denetimi için tekrarlamak gerekmektedir. 

Derneğimiz MYK’dan Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde dört meslek, Kırma – Eleme Tesis Operatörü (Seviye) bir meslek, Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye3) iki meslek olmak üzere toplam yedi meslekten sınav yapma akreditasyonu almak için başvurmuş; bunun sonucu olarak 29 Haziran 3 Temmuz 2020 tarihlerinde beş gün süre ile MYK akreditasyonu çalışmaları yapılmıştır.

Denetimlerde MYK’dan Baş denetçi Korel ÜNSAL, teknik denetmen Maden Y. Mühendisi Murat Ali DEMİRÇİN, Pamir Danışmanlıktan Y. Hakan COŞKUN, Derneğimizden Değerlendirici ve Karar verici Doç. Dr. Y. Suha NİZAMOĞLU, Kalite Yönetim temsilcisi Jeoloji Mühendisi M. Hamza AYDIN, Sınav Hizmetleri Sorumlusu Jeoloji Mühendisi Şirvan AVCI, Değerlendirici ve Karar verici Maden Mühendisi Tunay AYDIN hazır bulunmuşlardır.

Mermer Doğaltaş Ocakcısı sınav akreditasyonu için CANEL Madenciliğin Gönen deki doğaltaş işletmesine gidilmiştir. Bu çalışmada bize her türlü yardımda bulunan başta Sn. H. Can Coker olmak üzere İşletme müdürü Sn. Celal Sönmez’e, Baş mühendisler Sn. Mutlu Bekdemir, Sn. Kazım Akçam’a, ve Maden Hakları, İdari İşler müdürü Sn. Hüseyin Zanbak’a, ocakçılar Turan Tosun, Erdener Örnek, Rafet Arslan ve Yakup Demircan‘a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. CANEL Madencilik işletmesinde bizi farklı zamanlarda altı kez misafir etmiştir. 

Şunu da belirtmemiz gerekir ki CANEL Madenciliğin Gönen ocağında gördüklerimiz mermer doğaltaş işletmeciliğine örnek olacak uygulamalardır. Neredeyse fazlasıyla makine techizat ile hiç bir işletme ihtiyacı eksiği olmadan çalışan düzenli, iyi planlanmış bir ocak gördük. Aldıkları COVİD 19 tedbirleri de ayrıca takdire şayan idi.

Eskişehir de Baş denetçi tarafından sistemin ofis denetimi yapılırken Kırma Eleme ve Öğütme meslekleri akreditasyon sınavları için iki gün TÜRK MAADİN Kavak Krom işletmesine gidildi. Buradaki işlemlerimiz de başarıyle tamamlandı. Zorunlu ve ani bir kararla bu işletmede akredite olma işlemlerini yapma gereğini, hiç yüksünmeden, bize sağlayan başta genel Müdür Sn. Şeyda Çağlayan olmak üzere bizlere tüm yardımları yapan Madenler müdürü Sn. Hüseyin Küçükakçalı’ya, İşletme müdürü Sn. Volkan Erikli’ye, Baş Mühendis Sn. Mehmet Ali Biber’e ve evrak tedariki için Nihat Kaya’ya sınav yaptığımız işçiler Mehmet Tulum ve Battal Söylemez’e teşekkürlerimizi sunarız.

Yine TÜRK MAADİN Kavak Krom işletmesinde son derece iyi düşünülmüş ve iyi uygulanan COVİD 19 önlemleri dikkatimizi çekti. Bu güzel uygulama için Yönetime teşekkür ederiz.

Kuru ögütme değirmen operatörü mesleği yeterliliğinde ki çalışmalarımıza ESAN Bozüyük tesislerinde bize, yine baştan beri yardımcı oldu. İşletme yönetimi son derece işbirlikçi bir anlayışla akreditasyon safhasınada bize her türlü kolaylığı gösterdi ve yardımı yaptı. Bu işletmenin de İSG ve COVİD 19 önlemleri son derece övgüye değer. Başta Genel Müdür Sn. Serpil Demirel ve Maden Hakları ve Çevre Müdürü Barış B. Ünver olmak üzere İşletme müdürü Sn. Cengiz Esen’e ve tüm personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Son olarak teşekkürlerimize MADKİM Krom işletmesini de katmak istiyoruz. MYK denetimi safhasından önceki tüm süreci gerçekleştirdiğimiz bu işletme orman izninin geçikmesi sonucu durmak zorunda kaldğı için MYK denetimini burada yapamadık. Tüm önceki süreçlerdeki yardımları için Başta Sn. Atılgan Sökmen ve Salih Özen olmak üzere  MADKİM Güdecek İşletme Müdürü Maden Mühendisi Tunay Kara’ya ve tüm personeline teşekkür ederiz.

MYK’nın hazırlayacağı denetim raporuna göre bulunan eksiklikler giderilecek ve yapılacak bir törenle akreditasyon süreci başlayacak. 

Sürecin devamında ise, belgelendirme sınavları yaparken, kapsam genişletme çalışmaları bulunmaktadır. Kapsam genişletme ise ilk ağızda Kimyasal ve Mekanik zenginleştirme, Yeraltı Üretim işçisi mesleklerini içerecek şekilde düşünülmektedir.